Pedagogische Beleidsplan kinderdagverblijf Bommel de Beer

Voorwoord

Als directie en medewerkers van Kinderdagverblijf Bommel de Beer, leveren we kwalitatief goede kinderopvang en dat willen we, ook in de toekomst, blijven bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Het kinderdagverblijf Bommel de Beer is tevens gericht op verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij als daar aanleiding toe is.

Een symbool ter inspiratie

Bij het ontwikkelen van het pedagogisch beleid hebben wij de boom gebruikt als inspiratiebron. In eerste instantie klinkt dat wellicht vreemd. Kinderen zijn immers geen bomen. Toch zijn er interessante vergelijkingen te trekken tussen de ontwikkeling van een jonge boom en die van een kind. Uiteraard gaan deze vergelijkingen maar ten delen op, maar zij kunnen ons wel inspireren richting een levendig pedagogisch beleid. In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Het pedagogisch beleid is daarom gebaseerd op een visie, op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. Vanuit dit richtinggevende kader hebben we ons Pedagogisch Beleidsplan geschreven. Zowel medewerkers als ouders zijn in dit proces betrokken.

In dit plan wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen. Daarnaast is ons algemeen beleid voor kinderopvang hierin beschreven. In de bijlagen kunnen ouders specifieke werkafspraken lezen. Het Pedagogisch Beleidsplan ligt voor ouders ter inzage op het kinderdagverblijf. Ouders ontvangen standaard dit plan bij aanvang van het contract en kunnen via de website de meest recente versie downloaden.

Alle protocollen waar in dit Beleidsplan naar verwezen wordt, liggen ter inzage (elke pedagogisch medewerker reikt het u graag aan) op de locatie en bij de directrice op kantoor.

Uiteraard blijft dit Pedagogische Beleidsplan altijd in ontwikkeling. Het wordt aangepast zo gauw er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Ik wens u veel leesplezier.

Sandra Veehof,

 

Directrice Kinderdagverblijf Bommel de Beer

 

Pedagogisch Beleidsplan KDV Hengevelde Oktober 2021
PDF – 821,6 KB 233 downloads
Jaarverslag Bommel De Beer 2020
Word – 13,5 MB 324 downloads

Privacy Statement

Privacy Statement 2018
Word – 3,5 MB 981 downloads